Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

ΚΡΙΣΗ 2


Ξεκινάω αναφερόμενος στην ιστορικότητα του συμβάντος που ζούμε διότι δεν είναι παρά ένα συμβάν , ίσως λόγω της αυθεντικότητας των αιτιών του να το ονόμαζα το πρώτο κατεξοχήν συμβάν . Με τον όρο αυθεντικότητα των αιτιών αναφέρομαι στο γεγονός ότι η κρίση που συμβαίνει στο μικροεπίπεδο της χώρας αποτελεί μέρος μιας καθολικότερης κρίσεως του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος . Αυτό είναι το συμβάν που ονομάζω κατεξοχήν αφού η πηγή (κρίση επισφαλών στεγαστικών δανείων και παραγώγων τους στις ΗΠΑ το 2008) αλλά και η συνέχεια της κρίσεως βρίσκονται εντός του χρηματοοικονομικού τομέα, δηλαδή στην καρδιά του οικονομικού συστήαμτος που κυριαρχεί από την έλευση του νεοφιλελευθερισμού και έπειτα.

Δείγμα της τάξεως που κυριαρχεί αλλά και του βαθμού εξουσίας που κατέχει είναι το γεγονός ότι η Wall Street κατέχει τα 2/5 της κεφαλαιοποίησης της παγκόσμιας αγοράς και ελέγχει τα 3/5 αυτής. Πόσο υγιές είναι ένα τέτοιο φαινόμενο.Η φιλελεύθερη αστική δημοκρατία μ΄όλα τα ελλαττώματα αποτελούσε το πιό κοινωνικά δίκαιο σύστημα διακυβέρνησης που εφαρμόστηκε στον σύγχρονο κόσμο, αυτή λοιπόν η δημοκρατία έχει καταργηθεί επί της ουσίας καθόσον άγεται και φέρεται , υποτάσσεται στην τεράστια οικονομική εξουσία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, συμφέρον του οποίου είναι η συντήρηση και επέκταση ενός οικονομικού συστήματος,ενός τύπου καπιταλισμού πιο χυδαίου και πιο καταστροφικού από τον βιομηχανικό ή κλασσικό καπιταλισμό. Είμαστε μάρτυρες της μετεξέλιξης από τον βιομηχανικό στονκαπιταλισμό και την αποκοπή του εργαζόμενου απο την κυριότητα των παραγωγικών μέσων στον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό και την αποκοπή των παραγωγικών μέσων από την παραγωγή πλούτου. Πλέον τα κέρδη είναι υπερκέρδη αποτέλεσμα όχι κάποιας παραγωγικής εκμετάλλευσης αλλά κάποιας χρηματοπιστωτικής συναλλαγής με τελειώς υποκειμενικά κριτήρια. Οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα τυχερά παιχνίδια καθόσον παρά τις μαθηματικοποιημένες προβλέψεις βασικό στοιχείο δράσης ( αγοράς ή πώλησης) είναι η διαίσθηση απολαβής κέρδους. Οι πιθανότητες και η αβεβαιότητα μιας αγοράς ή πώλησης τίλων είναι τα στοιχεία που ποσοτικοποιούνται με στατιστικά κυρίως μοντέλα , πρόκειται λοιπόν για έναν επιστημονικό τζόγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου