Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ
Η δικαιοσύνη είναι αυτή που δίνει σάρκα και οστά στην δημοκρατία την κάνει πρακτικά εφαρμόσιμη. Ποια είναι η ηθική υπόσταση των νόμων ,γιατί οφείλουμε υποταγή σε αυτούς , ποιοι και πως τους δημιουργούν ? Θεωρώ τα παραπάνω ερωτήματα αλλά και τις απαντήσεις τους βασικά στοιχεία για την νομιμοποίηση και λειτουργία της δημοκρατίας, του λαϊκού αυτού θεσμού διακυβέρνησης της κοινωνίας μας. Από ηθικής απόψεως οι νόμοι για να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνία πρέπει οι άνθρωποι να έχουν συμφωνήσει στις θεμελιώδεις αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζονται οι νομικές προσταγές. Η έλλειψη ηθικής βάσης θα πρέπει να οδηγήσει την κοινωνία σε σύγκρουση με τους νόμους αυτούς ώστε να επιστρέψουμε έτσι στην πρώτη φάση της λαϊκής συμφωνίας με τους νόμους. Τα παραπάνω αφορούν τον ηθικό αντίκτυπο των νόμων στην κοινωνία ως σύνολο, η ατομική ηθική τους υπόσταση έχει ως σκοπό να παρουσιάσει ένα σύστημα κανόνων που καθιστούν κάθε άτομο να δρα ελεύθερα χωρίς η δική του ελευθερία νομιμοποιούμενη να μετατρέπεται σε εκμετάλλευση του συνανθρώπου του. Ατομικά οι νόμοι πρέπει να απελευθερώνουν τους ανθρώπους έως το βαθμό που η ελευθερία τους δεν καθίσταται επικίνδυνη για την συνοχή της κοινωνίας. Αυτή πρέπει να είναι η ηθική των νόμων αν θέλουμε να ζούμε σε δημοκρατία.

Το κράτος  είναι αυτό που νομοθετεί γιατί είναι ένα νομικό σύστημα προσταγών, οι νόμοι επιβάλλονται εν ονόματι του από μια ομάδα ανθρώπων που ονομάζεται κυβέρνηση. Αφού λοιπόν διακρίναμε το μέρος της κοινωνίας θα  πρέπει να εξετάσουμε την οικονομική επιρροή που ασκείται και η οποία πρέπει να θεωρείται βέβαιη καθώς στο καπιταλιστικό σύστημα η οικονομία είναι ο κυρίαρχος παράγων επιρροής σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ο παράγων οικονομία και τα υπάρχοντα σε αυτή συμφέροντα είναι ο σημαντικότερος ίσως και ο ποιο  επικίνδυνος διότι τα οικονομικά συμφέροντα σίγουρα δεν χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα, ένα στοιχείο απαραίτητο για κάθε νόμο. Το χρήμα δημιουργεί πλούτο και ο πλούτος δύναμη, μια δύναμη η οποία μέσω των νόμων μετατρέπεται σε εξουσία. Επειδή δομικό στοιχείο του καπιταλισμού είναι η συσσώρευση πλούτου θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να ελέγχουμε κατά πόσο οι νόμοι εξυπηρετούν την ατομική και συλλογική ελευθερία ή αποτελούν νομιμοποιημένες αποφάσεις υπέρ των συμφερόντων των πλουτοκρατών. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει το ρόλο του ως διαρκή εγγυητή των δικαιωμάτων και ελευθεριών του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου